Thợ Việt tự chế Rolls-Royce với 200 triệu Đồng, nhưng có được chạy ra đường không?

Công nhận thợ Việt giỏi thật. Từ chiếc Chrysler mà làm được thế này là quá tốt và rất kỳ công. Trước nay ở Việt Nam cũng có một số con độ Rolls-Royce mà hiếm có con nào đạt đến cảnh giới này lắm

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/13/13906906_1435568493126730_85254999230354_2n17b5ogm3psj.jpg


Chiếc xe nguyên bản là Chrysler 300C phiên bản Heritage Edition. Đây là bản giới hạn rất hiếm của dòng 300C ở Việt Nam. Chiếc Rolls-Royce độ được thực hiện trong vòng 5 tháng với toàn bộ phần thân vỏ được gia cố lại, gọt mài tỉ mỉ để tạo hình giống hệt với chiếc Ghost. > Xem chi tiết chiếc xe

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/13/13906686_1435568586460054_69534387222701_2n17b5ogogmgm.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/13/13895023_1435568519793394_45373225378987_2n17b5p2034rp.jpg


Nguồn: Facebook Wit TuningXem video độ Chrysler thành Rolls-Royce

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?