Thợ chụp hình báo đạo nhất thế giới, không nói nên lời

Với trình độ bay lượn này chắc chắn anh sẽ được nhận vào làm vũ công trong nay mai. Một tài năng thực sự cần được chú ý

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?