This Love / Maroon 5

Adam Levine ngày xưa nhìn như trẻ trâu ấy nhỉ ,hehe.Vì lý do hình ảnh của clip , nên sẻ chuyển post với hình ảnh phù hợp theo quy định của diễn đàn.https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/01/12/fragrance-launch_2ltqdnemicsi2.jpg
Bình luận
-
Adam Levine.

- Trả lời -

- 12/01/2016

He was in "The Voice".

- Trả lời -

- 12/01/2016

Live concert!

- Trả lời -

- 12/01/2016

@Perth , Ham vui gớm .

-

- 12/01/2016

I wished I was there....! Hic...

-

- 12/01/2016

Đọc tiếp - 5 bình luận

Wow, one of the sexiest men alive on Earth, love this song, too.

- Trả lời -

- 12/01/2016

I've never ever got bore listening this lovely song!

-

- 12/01/2016

Hồi xưa nhìn trẻ trâu .

-

- 12/01/2016

Thanks Alex! Haven't heard this song for a long time! Love Maroon 5! Love this beautiful song! And love you too, Alex! ... xo...

- Trả lời -

- 12/01/2016

Tưởng hết iu tui rồi chứ.

-

- 12/01/2016

They performed in New York City!

-

- 12/01/2016

This is the real one! The real THIS LOVE from Maroon 5!

- Trả lời -

- 12/01/2016

Thời này Adam trẻ trâu nên để nhiều Tóc .

-

- 12/01/2016

I like him with a short hair cut!

-

- 12/01/2016

Đọc tiếp - 2 bình luận

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?