Thiết bị y tế: Mua hơn 5 tỷ, khai vống lên gần 17 tỷ

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Gia Lai khẩn trương làm rõ thông tin thổi vống số tiền mua sắm trang thiết bị gấp 3 lần giá thực.
Kết quả Kiểm toán nhà nước trong công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Gia Lai giai đoạn 2013-2015 đã phát hiện có tình trạng đội giá trang thiết bị, từ 5,6 tỷ đồng kê lên 16,7 tỷ đồng.

Để làm rõ sự việc trên, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Gia Lai khẩn trương rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị trên địa bàn tỉnh.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/23/20170322192618-tbyt-430x241-149022753395_2o3mggot4d98f.jpg


Trong đó rà soát từ nhu cầu đầu tư, lập kế hoạch, xây dựng cấu hình, tính năng kỹ thuật các trang thiết bị y tế phù hợp với giá dự toán, ý kiến các chuyên gia hội đồng thẩm định và việc đề xuất trình phê duyệt kết quả đấu thầu.

Đọc thêm tại : https://baothegioiphunu.com/thiet-bi-y-te-mua-hon-5-ty-khai-vong-len-gan-17-ty
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?