Thiên hạ muối được hành chua chứ mấy, ai muối được hành mọc mầm như em không?

bum bumbum bum

24/01/2017/0

Qủa này phải bái sư thôi. Chứ quả hành muối mọc mầm này đúng là lần đầu e, biết tới =)))) Cảm thấy thật nữ công gia chánh :v

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/24/16237562_981648581967641_1003210481_n_2np95q7lgg3kt.jpg


Lelubu//24/01/2017

https://i2.vitalk.vn/thread/c600x400/2017/01/24/7888-86a0d7df55764ac12cd9de089225daae.jpg

"Hết hồn chim én" với "thánh nữ" mặc độc 1 chiếc quần tất ra đường, mốt mới năm nay của chị em đây sao?

Xem đầy đủ nội dung trích dẫn


Bình luận
-
Thuốc trường sinh bất tử đây rồi!

- Trả lời -

- 24/01/2017

khà khà giống má thằng tí

- Trả lời -

- 24/01/2017

Má thằng tí giỏi vậy sao

-

- 24/01/2017

vỏ còn chưa bóc,

- Trả lời -

- 24/01/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?