Thì ra đây chính là nguyên nhân vật thể lạ rơi xuống Việt Nam...Có thế thôi mà các chế rần rần hết sức

Space Balls được xem là bộ phận cung cấp nhiên liệu cho hệ thống động cơ đẩy tàu vũ trụ. Chúng là rác và có thể vô tình đi qua khí quyển, rơi xuống trái đất.

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?