Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến Tiến Đạt chia tay Hariwon =))))

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/04/12631394_10153853898240365_4216833547920_2m38pgn1j6cfs.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/04/12523168_10153853898485365_2152107529615_2m38phh73tcep.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/04/12642457_10153853898530365_1651109818936_2m38pi898r926.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/04/12661982_10153853898590365_6829005818888_2m38pims7plh4.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/04/12644706_10153853898675365_2646313531605_2m38pjdc48m3d.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/04/10153834_10153853898705365_5116125568482_2m38pjq66nb54.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/04/12647022_10153853898760365_4999934271725_2m38pk9pngcpq.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/04/12642815_10153853898830365_3240941295097_2m38pki7i7lrp.png
Bình luận
-
Thành hôn rồi hồn thăng..há..há..

- Trả lời -

- 04/02/2016

Dùng 9 năm rôì biết rõ như thế mà vẫn đâm đầu vào.

- Trả lời -

- 04/02/2016

Hay! Nhưng em théc méc. Thế nếu Hari mún cầu hôn chả nhẽ hôn cái cầu (tiêu)!!!

- Trả lời -

- 04/02/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?