Thi công kiểu này có sự cố gì chắc lại "nghiêm túc rút kinh nghiệm quá"

abba9559abba9559

12/11/2016/0

Thi công cống thoát nước trên Quốc Lộ 1 đoạn Cái Răng Cần Thơ nhưng nắp cống thì không đươc che chắn cẩn thận, đống cát thì được để trên mặt đường lưu thông và không có cảnh báo nếu có sự cố xảy ra chắc chỉ lại "rút kinh nghiệm" nữa quá.
Quá chán với các đơn vị thi công.Sao các cơ quan chức năng không ai quan tâm chỉ đến khi có sự cố thì mới vào cuộc rồi lại rút kinh nghiệm.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/12/20161112_105953_2nej0knn00gob.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/12/20161111_002448_2nej0nq3s89ah.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/12/20161111_002459_2nej0nqqjbjgb.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/12/20161111_002441_2nej0o7j7qop3.jpg
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?