Thép ống mạ kẽm phi27,phi34,phi42,phi48,phi60,phi73,phi76,phi90,phi114.Thép ống mạ kẽm phi 27 dày 1.6 1.9 2.1 2.3 2.6 ly pipe steel dài 6mThép ống mạ kẽm phi 34 dày 1.6 1.9 2.1

phúc hậu maiphúc hậu mai

15:11 - 07/05/0

Thép ống mạ kẽm phi 508 dày 8 9 12.7 14 16 18 21 sch40 sch80 ly pipe steel dài 6m

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?