Thầy giáo chất nhất quả đất khiến học sinh không nỡ vi phạm với "10 điều làm thầy Tú buồn"

Thầy giáo chất nhất quả đất khiến học sinh không nỡ vi phạm với "10 điều làm thầy Tú buồn". Đôi khi những hình phạt nghiêm khắc lại không bằng những lời nói dễ thương như này :v

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/13/img_0439_2ot76i2dl1psc.jpg
0 bình luận
-
Giáo dục cái kiểu gì đây. Ngu xuấn. Tập cho HS thói vòi tiền. Nhiệm vụ của giáo dục là dạy là chỉ ra những điều sai và hướng HS hoàn thiện chứ không phải mang tiền ra đề phạt. Thật phản cảm vô giáo dục của 1 ngườ thầy

- Trả lời -

- 07:54 - 14/09

Căng vậy bạn??tiền đó cũng sẽ đưa vào quỹ lớp,sự việc luôn có nhiều khía cạnh để đánh giá,tôi cũng có thể nói nội qui này tập cho các cháu tính chấp hành kỷ luật,nội qui để sau này các cháu bước ra xã hội vào doanh nghiệp làm tốt hơn.

-

- 12:39 - 14/09

Cái vụ này là Thầy phạt phụ huynh à...học sinh đâu đã làm ra tiền??

- Trả lời -

- 09:47 - 14/09

Hay

- Trả lời -

- 22:54 - 13/09

... thây nhân phong bī .. .. phat 1 t ... thây danh hs ... 200k .. .thây. Tha dê nü hs... 2t .... thây tòng teng. Vöí dông nghiep ..... di tù &&&&&!$'m

- Trả lời -

- 10:17 - 14/09

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?