Thấy gì từ điều này? Ờ thì biển sạch

hoanggiaanhoanggiaan

22/08/2016/0

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/22/image_2n2ikhhrd7ah8.jpeg
Bình luận
-
hihi ... That's a good catch !!!

- Trả lời -

- 22/08/2016

Nhà ta cách biển xa xa lắm nên cũng chả cần tắm!

- Trả lời -

- 22/08/2016

Hôm cá mới chết, cũng thasy đầyvij tắm biển ùm ùm, và sì sụp nướng cá chén, và bảo an toàn cơ mà Sau bao nhiêu tháng, giờ vẫn thấy bảo nước biển sắp sạch

- Trả lời -

- 22/08/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?