Thật bất ngờ - Đúng là bất ngờ thật!

Đúng là quá bất ngờ, em phải bật đi bật lại những 3 lần mới ý thức được mình vừa xem cái gì đấy các bác ạ Gấu bác nào không nhốt lại, nửa đêm xổng chuồng làm khổ bà con thế này. Nghe xong muốn lên tăng xông với chụy ấy, ôi thật bất ngờ!
Bình luận
-
Vợ của Lệ Rơi tên là Lệ Vãi.

- Trả lời -

- 28/03/2016

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?