Thật bất ngờ - Đúng là bất ngờ thật!

Đúng là quá bất ngờ, em phải bật đi bật lại những 3 lần mới ý thức được mình vừa xem cái gì đấy các bác ạ Gấu bác nào không nhốt lại, nửa đêm xổng chuồng làm khổ bà con thế này. Nghe xong muốn lên tăng xông với chụy ấy, ôi thật bất ngờ!
0 bình luận
-
Vợ của Lệ Rơi tên là Lệ Vãi.

- Trả lời -

- 28/03/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?