Thành vinh "trái tim xứ nghệ" : Con rồng Việt Nam sắp cất cánh

Nếu bạn chưa đến và chỉ nghe nói?? đến thành Vinh bạn sẽ kinh ngạc,choáng ngợt độ khủng của xứ nghệ
Thành phố hiện đại đẳng cấp của VN( 04,5 của VN)

Đường phố vinh city VN

Youtube.
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?