Thanh tra Chính phủ thanh tra đột xuất PVC

Ra ngô ra khoai không?

Chiều 6/10, Phó tổng thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh đã công bố quyết định thanh tra PVC, việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trọng tâm là việc đầu tư, thực hiện các dự án.

Đây là cuộc thanh tra đột xuất, không nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2016 của Thanh tra Chính phủ, nhưng được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2008 đến 31/3/2013. Trong quá trình thanh tra nếu có nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra, Đoàn thanh tra có thể kiểm tra làm rõ.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/06/trinh-xuan-thanh-pvc-9099-1475743181_2n95j10bsj9l6.jpg

Ông Trịnh Xuân Thanh, thời còn làm Chủ tịch PVC.

Thời gian thanh tra 70 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định). Đoàn thanh tra gồm 13 người, do ông Nguyễn Duy Bình, Thanh tra viên cao cấp, Phó vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn.
https://i2.vitalk.vn/thread/c600x400/2016/10/05/dsc_5377_pduo_2n907odo7fmfd.jpg

Bí thư Thăng nói về vụ Trịnh Xuân Thanh: Xét xử đúng người đúng tội

Xem đầy đủ nội dung trích dẫn


http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/thanh-tra-chinh-phu-thanh-tra-dot-xuat-pvc-3479726.html
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?