Thánh quẩy nhập đầu năm nhưng phải công nhận là quá chất!

Quẩy là phải quẩy thế này mới chuẩn nè, các bác có thấy chất không. Sáng mồng một, em cũng bắt chước thế này, tới hôm nay đi đến đâu cả xóm đều nhìn theo đến đó cả.
Bình luận
-
Chả hiểu quẩy cái gì nữa...hi...hi..nhưng vẫn thích.

- Trả lời -

- 09/02/2016

Nice

- Trả lời -

- 10/02/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?