Thánh Quảng Ngãi giả giọng chọc gái không thể nhịn cười


Xem đi xem lại mà vẫn cười bể bụng. Nể anh này thật, giả được đủ giọng hết khiến cô bé kia bị xoay hơn chong chóng luôn. Bác Vitalker nào còn một mình thì xem cách anh trai xứ Quảng này tán gái mà học hỏi nhé, đảm bảo nàng đổ đứ đừ luôn.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/18/maxresdefault_2ogdenim1gphm.jpg

Nguồn: Dân Quảng Ngãi
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?