Thanh niên xách dao đi cướp gặp ngay chủ của hàng quá cứng...và cái kết :))Gặp phải anh chủ cửa hàng cứng thế này chắc bỏ nghề luôn. =))
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?