Thanh niên trộm xe đạp thông minh nhất Hệ mặt trời là đây - Không thể nào bá đạo hơn =))

Thanh niên đi xe máy, tính trộm xe đạp, nhưng xe đạp lại được khóa quá chắc vào thân cây. Thế là để trộm được xe đạp, anh ta quá thông minh đã dùng cưa để cưa đổ cái cây, vác cả xe đạp và xích lên xe máy phóng đi.

Bình luận
-
Lần sau nhớ đeo thẻ nhân viên công ty cây xanh nha, đi làm thêm không mang thẻ gì cả.

- Trả lời -

- 09/08/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?