Thanh niên thoát kiếp ĐỔ VỎ nhờ tuyệt chiêu của dân mạng

Tuyệt chiêu này gọi là "chụp mũ đại pháp" lợi hại khôn lường Tại hạ xin bái phục.

Quả thật là các hạ này vô cùng may mắn khi đã không phải nhận một rổ vỏ ốc của thằng khác

[embedPost]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/06/f0585decc823548f65598601aeb9deef_2oa603qgnofgl.png

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/06/bede0f2ed8a3477cb4f87200e81b0c2b_2oa604mfltqdf.png

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/06/4304b299ce3ff2a7af638ce667afe490_2oa6055tr5qmo.png

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/06/f858b08a51825c8a3ed03bb51fff320c_2oa605dtj937a.png

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/06/3075187c5dee1a460573aaf235850c42_2oa605o13dagg.png

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/06/f775ec57cfe412a45c1f10ad8f7dd01f_2oa6064sk48km.png

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/06/09fde194a48bcda416dfef4ec390221d_2oa6078fcop5b.png

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/06/895000ce48d5b8abff68fb2ea972b957_2oa607k56nkp1.png

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/06/f02cdc18ea65f3b737a3462edcab8228_2oa6084glt3ct.png

[/embedPost]
Video đang hot:

Video xem thêm:


[embedPost][/embedPost]
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?