Thanh niên nghịch ngu thể hiện màn uống lửa không thành làm cháy hết phần dướiThanh niên đùa với lửa không may làm cháy hết hạ bộ, cho chừa cái tật thích thể hiện =))

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/11/sxa_2ojqlljrej1ka.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/11/untitled_2ojqlljt14o04.png

Bình luận
-
Muốn dập lửa kiểu đó thì phải 3 đến 4 thằng cùng thi nhau đạp thật nhanh và mạnh vào đó thì lửa sẽ tắt ngay... lần sau rủ thêm vài thằng bạn khỏe chân rồi biểu diễn lại nhé

- Trả lời -

- 12/07/2017

Từ từ rồi cũng sẽ thành công thôi, cố lên!

- Trả lời -

- 12/07/2017

Thành công công hả bạn? haha...

-

- 12/07/2017

Tính làm có lóc nướng trui Ngờ đâu nó cháy đen thui mất rồi.

- Trả lời -

- 12/07/2017

MAY CHƯA CHÁY NHÀ, CÁC CỤ ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI LỬA. NGU QUÁ LÀ NGU, NGU HẾT PHẦN NGƯỜI KHÁC

- Trả lời -

- 12/07/2017

đừng đùa với lửa

- Trả lời -

- 12/07/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?