Thanh niên may mắn nhất trong ngày, không phải đoạn cua, container giảm tốc độ thì xác định.

Hoa TuyếtHoa Tuyết

15/04/2016/0

Quốc lộ 279 một ngày đẹp giời. Và thanh niên này chở hàng cồng kềnh quả thật rất máu me vượt ẩu các kiểu.

Chạy ngược chiều, vượt ẩu, đường bên phải khá rộng thì không đi. May cho là còn lách được đấy. Lệch tay là xác định rồi.

Mưu sinh kiểu này, không kiếm được nhiều hơn đâu mà còn thiệt nhiều đấy.

>> Xem video

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/15/3_2mdkpdgaglpa1.png


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/15/4_2mdkpdg05qlkh.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/15/1_2mdkpdg9slok0.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/15/2_2mdkpdgc0iqo2.png


[linkEmbed]/threads/xe-con-bi-container-xoay-ngang-duong.2293322[/linkEmbed][linkEmbed][/linkEmbed]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/15/2_2mae1c8m2c21q.png
[linkEmbed][/linkEmbed]
Bình luận
-
Vượt công đã khó rồi, lại còn vượt đoạn cong thì ngu thật.

- Trả lời -

- 19/04/2016

Đường hẹp thế này mà dám vượt cả công ten nơ thì ngại bố thật ,tý nưã thì bẹp như gián.

- Trả lời -

- 15/04/2016

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?