Thanh niên may mắn nhất trong ngày, không phải đoạn cua, container giảm tốc độ thì xác định.

Hoa TuyếtHoa Tuyết

15/04/2016/0

Quốc lộ 279 một ngày đẹp giời. Và thanh niên này chở hàng cồng kềnh quả thật rất máu me vượt ẩu các kiểu.

Chạy ngược chiều, vượt ẩu, đường bên phải khá rộng thì không đi. May cho là còn lách được đấy. Lệch tay là xác định rồi.

Mưu sinh kiểu này, không kiếm được nhiều hơn đâu mà còn thiệt nhiều đấy.

>> Xem video

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/15/3_2mdkpdgaglpa1.png


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/15/4_2mdkpdg05qlkh.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/15/1_2mdkpdg9slok0.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/15/2_2mdkpdgc0iqo2.png


[linkEmbed]/threads/xe-con-bi-container-xoay-ngang-duong.2293322[/linkEmbed][linkEmbed][/linkEmbed]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/15/2_2mae1c8m2c21q.png
[linkEmbed][/linkEmbed]
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?