Thanh niên mặt dày vạch quần tè bậy giữa đường nhận cái kết đắng

Này thì tè bậy giữa đường.
Này thì mặt dày này. haha

Bình luận
-
Có Biển số xe , Phạt tội tiểu bậy . CSGT Hải Phòng có việc làm ( 16 - L9 . .4777 .)

- Trả lời -

- 25/07/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?