Thanh niên đột nhập khu tập thể, phá khóa, trộm đồ: Gan quá to [VIDEO]

Trộm giờ táo tợn chưa, Cứ nghĩ phải tìm nơi thoáng dễ có đường thoát thân mới dám trộm, đằng nay khu tập thể mà vẫn lẻn vào trộm như thường.

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?