Thanh niên chán cơm thèm quan tài: Đánh võng, tạt đầu chóng mặt trên đường

Tết nhất đến nơi rồi, mà vẫn có những tên ko sợ chết là gì. Chắc lại chán cơm thèm quan tài đây mà. Thà có muốn chết chết 1 mình ở nhà đi, ra đường thể hiện kiểu này lại kéo thêm người khác. Hiểu vì sao cụ chủ này bức xúc thế này!

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/01/12/4_2ltrgb802hqnc.jpg


Bình luận
-
Tông chết mẹ nó luôn không nói nhiều

- Trả lời -

- 12/01/2016

Nó đảo vậy là còn nhẹ đấy, nhiều thằng nó đảo xe nghiêng gần đổ cơ mà, chắc vẫn còn tiếc mạng lắm

- Trả lời -

- 12/01/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?