Thanh niên 1 mình chiên 10 chảo bánh xèo cho chùa

Ai đến viếng chùa được ăn miễn phí, mọi người phục vụ rất nhiệt tình, vui vẻ

Đố mọi người đây là chùa nào, ở đâu?

https://www.youtube.com/watch?v=g_xDEM_8WIU
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?