Thánh "nhổ" luôn nguyên trụ ATM về cho chắc

Trước đây thường nghe nhiều đến các thủ đoạn của bọn tội phạm nhắm đến những trụ ATM như chờ người rút tiền ra rồi cướp hoặc đánh cắp thông tin qua thiết bị gắn ở đầu đọc thẻ ATM.

[embedPost]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/04/skimmer1_(1)_2o9qsje6g3829.jpg

Thiết bị đọc trộm thông tin thẻ ATM.[/embedPost]

Tuy nhiên, những cách làm như vậy thường mất công và tốn thời gian, bởi vậy bọn tội phạm đã có một chiêu mới đó là "nhổ" luôn nguyên trụ ATM về rồi sau đó phá máy lấy tiền cho chắc.

[embedPost]

[/embedPost]
Video đang được xem nhiều:

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?