Thánh nào giải được bài toán lớp 1 này xin nhận của e một lạy

Bài toán ra đề hại não quá. Em cũng chịu thôi.  Tầm nay các con đang thi cuối kỳ 1 rồi, nhà các vị có chuyện gì hay ho ko lên chia sẻ đi ạ

https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25152191_1561797747220447_3131463386553816749_n.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeGNJpOFb8A4jHBiJ4brJ4YUx6AQEWObJ3V7Cgct5EaXyfacXieIrEZ8CgT1hPg9Hz7z76H6PCFvHfB0VdjyjHH6Oau1VacF9CNHAY3_pogLzg&oh=2dd9618fded27cb53bdcc4076dce7449&oe=5AD571C3

VIDEO HOT: Bài văn hóa thân làm con lợn của cậu học trò lớp 6 khiến nhiều người phải bất ngờ 

Bình luận
-
Còn 4 con. Cái này giúp phát triển tư duy các cháu là ếch có thể hóa thành chim, nên có người mang tên anh ba ếch, anh tư sâu đó!

- Trả lời -

- 18:57 - 13/12

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?