Thanh lý cây cảnh

Dọn nhà thanh lý gấp cây cảnh trồng lưu niên : 


Mai Tứ quý (2m>) 01 chậu 

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/05/13/1384369460_1526175719.jpg


Đại phú gia (2m>) 01 chậu 

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/05/13/8439462959_1526175731.jpg


Phát tài (2m>) 01 chậu 

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/05/13/1453725619_1526175738.jpg


xem cây tại ngã tư Âu Cơ & Thoại Ngọc Hầu
sđt 0922228519.

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?