Tham quan mô hình: Con lợn éc, biết ăn không biết hát ...

Vi tànl..
Bình luận
-
Đúng là bọn con lợn.từ khi mới đây có thằng ' lợn' to nào vào ngu si ...Mất cả hứng thú

- Trả lời -

- 30/04/2017

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?