Thái độ xin việc level 'hết hồn' của sinh viên mới ra trường: Chửi nhà tuyển dụng là khùng', 'học đại học ra sợ gì không có việc'

Ôi, người xin việc mà như này thì đúng là nhà tuyển dụng phải mua thuốc trợ tim gấp. tuyển nhân viên thôi mà cũng bị chửi là khùng. Giờ tốt nghiệp ĐH, TS còn thật nghiệp chứ chưa nói đến trình độ giao tiếp kém như này.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/04/20604295_1717652468544669_70440848669285_2onaa203ni8mp.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/04/20525931_1717652471878002_68090830597138_2onaa1tnam5e7.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/04/20525190_1717652491878000_23424424457154_2onaa202587jk.jpg

Xem video:
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?