Thách bạn tìm được 5 mảnh ghép tranh còn thiếu trong vòng 10 giây

Chắc hẳn, ai cũng đã từng chơi trò chơi xếp hình ít nhất một lần trong đời. Với bài quiz này, ngược lại bạn đã có một bức tranh nhưng bị thiếu một mảnh và phải tìm mảnh ghép còn thiếu đểu lấp đầy nó. Bằng sự thông minh của mình, hãy tìm ra mảnh ghép chính xác nhé.

1. Mảnh ghép còn thiếu trong bức vẽ là mảnh ghép nào?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/10/game-1a-1507349629744_2p343hp374tel.png


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/10/1_2p343jetj7bfg.png


1
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/10/2_2p343k4i6k37l.png


2
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/10/3_2p343ki8nr9fa.png


3


2. Mảnh ghép còn thiếu trong bức vẽ là mảnh ghép nào?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/10/game-2a-1507349658921_2p343p5eoh9t0.png


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/10/4_2p343qm49rh6l.png


1
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/10/5_2p343r3nqj2t0.png


2
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/10/6_2p343reff67mh.png


3


3. Mảnh ghép còn thiếu trong bức vẽ là mảnh ghép nào?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/10/game-3a-1507349695580_2p343tgq3889h.png


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/10/7_2p3440l5p29j9.png


1
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/10/8_2p344135gr8a6.png


2
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/10/9_2p3441jtfe4kk.png


3


4. Mảnh ghép còn thiếu trong bức vẽ là mảnh ghép nào?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/10/game-4a-1507349738544_2p344452g0r0g.png


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/10/10_2p34459nkbr7i.png


1
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/10/11_2p3445m33o4bo.png


2
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/10/12_2p344640o91ds.png


3


5. Mảnh ghép còn thiếu trong bức vẽ là mảnh ghép nào?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/10/game-5a-1507349826859_2p3448cr0hseg.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/10/14_2p34494a9o81i.png


1
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/10/15_2p3449hijoojc.png


2
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/10/16_2p3449ts1ccb6.png


3

Nguồn: V2

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?