Test posst bài

" Tỳ Hưu" là con thứ 9 của Rồng. Vì vậy là linh thú rất linh thiêng , Tỳ Hưu chỉ ăn vàng bạc, và là linh thú không có hậu môn vì vậy mà chỉ có hút tiền bạc, không nhả ra. Ngoài ra Tỳ Hưu còn có ý nghĩa

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f80/1/16/1f52e.png
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f80/1/16/1f52e.png
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f80/1/16/1f52e.png
vật phẩm mang bên mình có Tỳ Hưu
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f80/1/16/1f52e.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/11/28/5892944421_1511856883.png
icon này save as về và upload từ PC lên


testt

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?