tesst Thăm, làm việc tại Làng Văn hóa

Thăm, làm việc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng mong muốn nơi đây sẽ là biểu tượng của đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.

Xem trang 2

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?