Tên cướp số nhọ nhất hành tinh!

Chuyện thật như đùa, cả người đi cướp lẫn người bị cướp đều quá sức tỉnh và chịu khó. Đếm sơ sơ cũng phải ba bốn người phía trong quầy vậy mà chỉ đứng nhìn bạn cướp xoay sở cực khổ thôi, lâu lâu chọt chọt tay vào vài phát coi như có trách nhiệm được xíu. Thậm chí, thấy bạn cướp tay trắng ra về cũng không tiễn biệt được một tiếng, quả là vô lương mà!
Bình luận
-
"xoay SỞ" hay "xoay xở" vậy?

- Trả lời -

- 28/03/2016

Nhọ, gặp thánh soi rồi =))

-

- 28/03/2016

Dập đầu tạ tội với bác vì em đã viết sai chính tả.

-

- 28/03/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?