TEAM LEADER LÀ GÌ? ĐỊNH NGHĨA, Ý NGHĨA CỦA TEAM LEADER

Nguyễn HoàngNguyễn Hoàng

11:22 - 08/03/0

Team leader là người chỉ huy, lãnh đạo cho một đội ngũ nào đó còn gọi là Đội trưởng.

  • Team là gì ?

Team là đội. Khác với group – nhóm. Team là một đội ngũ từ 2 người trở lên, làm việc theo một mục tiêu chung mà đội đặt ra trước đó. Mỗi thành viên trong đội sẽ có những nhiệm vụ chuyên môn khác nhau nhưng sẵn sàng hỗ trợ nhau để đạt được mục tiêu chung.

  • Leader là gì ?

Trong từ điển Anh-Việt, leader được hiểu là người lãnh đạo, người chỉ huy cho một tập thể, một tổ chức.

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?