Tay không làm nhà trong rừng, quá phục người đàn ông này!

Thiên NhiênThiên Nhiên

13/04/2016/0

Xem xong tự nhiên thấy mình đang sống uổng phí quá, trong khi người ta làm được bao nhiêu chuyện thế kia. Giờ anh ấy có nhà rồi chỉ cần rước vợ về nữa là xong. Để làm những điều như thế này, chắc chắn phải có thể lực bền bỉ, ý chí và óc sáng tạo lắm.
Bình luận
-
videos hay , nếu một ngày ta lạc vào đảo hoang thì còn biết đường làm nhà

- Trả lời -

- 13/04/2016

Chạy nhà còn sót lại thằng dân ...

- Trả lời -

- 15/04/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?