Tặng bánh mỳ miễn phí cho bệnh nhân nghèo: Câu chuyện ấm lòng ngày gái rét

Chuyện ấm lòng trong những ngày lạnh giá. Ai cũng có lòng tốt thế này thì cuộc sống sẽ tuyệt vời biết bao.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/01/24/12540769_660355360771886_761764083340259_2m1lt30k0pc38.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/01/24/12592697_660355380771884_277591554430868_2m1lt30cfn038.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/01/24/12540873_660355397438549_864046842427201_2m1lt30betjb3.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/01/24/12524044_660355424105213_689566631665106_2m1lt32ad8njk.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/01/24/12552832_660355444105211_175159951050961_2m1lt32ac1eij.jpg
Bình luận
-

- Trả lời -

- 25/01/2016

Tuyệt vời vời lắm đa,em gái 6374 xinh lắm đa

- Trả lời -

- 24/01/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?