Tắm hồ bị chuột rút, 2 thanh niên thương vong

Hồ ngọc khánh có 2 thanh niên đang bơi thì bị chuột rút
Mọi người xuống mò thì mãi sau 1 tiếng mới tìm thấy.
1 người chết, 1 người thì đang tím tái ...

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/30/2_2n3no8obbp6ps.png


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/30/3_2n3no8od3qh17.png


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/30/1_2n3no8ojmq7j3.png
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?