Tài xế xe tải quay đầu xe trên đường đèo rộng có 5m, thiệt siêu nhân

Tài xế xe tải quay đầu thật thần sầu, đường rộng 5m vẫn quay đầu tốt. Tại hạ xin bái phục. Đường đèo ở Yên Bái ạ.

> Xem video
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/15/untitled_2mmi314der980.png


Nguồn: Otofun
Bình luận
-
Xin nhận của tại hạ 1 lạy về độ liều.

- Trả lời -

- 15/06/2016

cũng khó nhưng được cái nó là xe container nên có thẻ quay vuông góc

- Trả lời -

- 15/06/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?