0/12/05

Tại sao người lớn 'ăn cơm trước kẻng' lại bị đau bụng, các bác Vitalker lưu ý cẩn thận nhé!

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/12/untitled-1-9773-1494318873_2ob0sh99n5sh8.jpg

Đáp án: Tại vì với trẻ em ăn cơm trước kẻng thì không sao nhưng với người lớn thì rất dễ dẫn đến đau bụng. Nguyên nhân thì hãy nghe giáo sư Xoay giải thích cặn kẽ hơn ở bên dưới nhé.[embedPost]Quay lại[/embedPost]
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?