Tai nạn lật xe ô tô tại Hải DươngTheo như thông tịn mới cập nhật được hiện đang có 1 vụ tai nạn nghiệm trọng xảy ra tại đường Trường Chinh thành phố Hải Dương khiến chiếc xe ô tô 4 chỗ nát đầu.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/13/19958963_1535693673144214_58055742169812_2ok5o2td37glt.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/13/19989579_1535693683144213_34328790611566_2ok5o2tg1a2ge.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/13/19961315_1535693689810879_59338572363574_2ok5o2tgs7k4n.jpg


Xem thêm video:
Bình luận
-
Có chết người không thớt?

- Trả lời -

- 14/07/2017

Tin gì có 2 dòng thôi vậy, không đầy đủ thì đừng có đưa lên nha thớt.

- Trả lời -

- 14/07/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?