Tai nạn kinh khủng lúc nửa đêm :( container cũng phải khâu mồm sau cú tông này

Công nhận Hilux cũng khỏe, đâm xong mà container cũng còn đắng nghét thế này.

Hilux thì cũng nát đầu, đúng nghĩa là nát luôn. Dự là tài xế cũng bị nặng đấy chứ không nhẹ.

Nhìn thế này chưa biết anh nào sai anh nào đúng nhưng chắc chắn là cả hai anh đều đi không chậm

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/02/12321184_489495761252037_350551799658381_2mbna8kg1fa2q.jpg
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?