Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM 0947.406.037

Tần TiếnTần Tiến

24/04/2018/0

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM  - ĐT: 0947.406.037 @ Tiến vui vẽ, tận tình. Chuyên LƯU ĐỘNG sửa và thay ổ khóa nắm tròn cửa nhôm kính cửa sắt, cửa gỗ. sửa khóa cửa kéo lùa sắt, nhôm, cửa kéo đài loan, sửa và thay ổ khóa tay gạt, tay nắm xoay tròn cửa sắt, cửa nhôm kính, cửa gỗ…

Làm khóa cửa lùa nhôm, cửa lùa sắt

Sửa và thay ổ khóa cửa kéo Đài Loan tại nhà

Sửa và thay ổ khóa tay nắm gạt cửa sắt, cửa nhôm, cửa gổ tại nhà

Sửa và thay ổ khóa tay nắm tròn xoay cửa sắt, cửa nhôm kính, cửa gổ tại nhà

Sửa và thay ổ khóa cửa sắt kéo sắt kéo cũ tại nhà

Sửa và thay khóa cửa nhôm lùa tại nhà

* Thợ sửa khóa cửa sắt, cửa nhôm và thay khóa cửa sắt, cửa nhôm kính lâu năm nên có nhiều kinh nghiệm sửa chữa và thay khóa đảm bảo kỹ thuật, chắc chắn không tái hư hỏng về sau.

* Dịch vụ lưu động nên luôn mang đồ nghề và các phụ liệu đi kèm vì vậy phục vụ Bà con nhanh chóng. Khi khách hàng gọi sẽ ghé qua báo giá nếu được thì làm luôn, hoặc bà con ngại thì gởi qua hình ảnh Dân Tiến sẽ báo giá (dantrantien@gmail.com)

* Làm việc cả Chủ nhật và ngày lễ không gại xa

* Liên hệ: Dân Tiến 0947.406.037 rất vui được phục vụ Bà con

* Hòm Thư: dantrantien@gmail.com

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/04/24/1909899477_1524530918.jpg

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM 

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM 

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM 

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM 

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM 

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM 

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM

Sửa Tay Cầm Nắm Tròn Khóa Cửa Tại Quận 5 TpHCM

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?