Sửa Khóa Cửa Tại Quận 9 - 0947.406.037 (Cửa Sắt Nhôm Gỗ)

Tần TiếnTần Tiến

07:59 - 29/05/0

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM - Liên hệ: 0947.406.037 Trần Tiến, Chuyên LƯU ĐỘNG sửa ổ khóa nắm tròn, sửa khóa tay gạt, sửa khóa cửa kéo, cửa lùa sắt, nhôm, gỗ tại nhà

Sửa và thay ổ khóa tay gạt cửa sắt, cửa nhôm kính, cửa gỗ tại nhà

Sửa và thay ổ khóa nắm tròn xoay cửa sắt, cửa nhôm kính, cửa gỗ tại nhà

Sửa và thay ổ khóa cửa sắt kéo sắt, nhôm kéo đài loan tại nhà

Làm và sửa khóa cửa sắt, cửa nhôm tại nhà

*Thợ sửa khóa cửa sắt, cửa nhôm lâu năm nên có nhiều kinh nghiệm sửa chữa và thay khóa đảm bảo kỹ thuật, chắc chắn không tái hư về sau.

* Dịch vụ lưu động nên luôn mang đồ nghề và các phụ liệu đi kèm vì vậy phục vụ Bà con nhanh chóng. Khi khách hàng gọi báo giá nếu được thì làm luôn, hoặc bà con ngại thì gởi qua hình ảnh Dân Tiến sẽ báo giá (dantrantien@gmail.com)

* Làm việc cả Chủ nhật và ngày lễ không gại xa

*Liên hệ: Trần Tiến 0947.406.037 rất vui được phục vụ Bà con 

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/05/29/1696439320_1527555597.jpg

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM 

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM 

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM 

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM 

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM 

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM 

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM

Sửa Khóa Cửa Tại Nhà Quận 9 TP. HCM 

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?