Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM - 0942.876.038

Tần TiếnTần Tiến

06:37 - 22/04/0

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM - Tel: 0942.876.038 Trần Tiến, Chuyên LƯU ĐỘNG sửa ổ khóa nắm tròn cửa sắt, cửa nhôm kính và thay ổ khóa cửa sắt, cửa nhôm kính, cửa gỗ tại nhà

Sửa và thay ổ khóa tay gạt cửa sắt, cửa nhôm kính, cửa gỗ tại nhà

Sửa và thay ổ khóa nắm tròn xoay cửa sắt, cửa nhôm kính, cửa gỗ tại nhà

Sửa và thay ổ khóa cửa sắt kéo sắt, nhôm kéo đài loan tại nhà

Làm và sửa, thay khóa cửa nhôm lùa tại nhà

*Thợ sửa và thay ổ khóa cửa sắt, cửa nhôm kính và thay khóa cửa sắt cửa nhôm kính lâu năm nên có nhiều kinh nghiệm sửa chữa và thay khóa đảm bảo kỷ thuật, chắc chắn không tái hư về sau.

* Dịch vụ lưu động nên luôn mang đồ nghề và các phụ liệu đi kèm vì vậy phục vụ Bà con nhanh chóng. Khi khách hàng gọi sẽ ghé qua báo giá nếu được thì làm luôn, hoặc bà con ngại thì gởi qua hình ảnh Dân Tiến sẽ báo giá (dantrantien@gmail.com)

* Làm việc cả Chủ nhật và ngày lễ không gại xa

*Liên hệ: Trần Tiến 0942.876.038 rất vui được phục vụ Bà con

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/04/22/7093801953_1524353897.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/04/22/6517216861_1524353890.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/04/22/3720929384_1524353879.jpg

Tho sua khoa cua sat cua nhom kinh sat tai nha, tho sua va thay khoa cua keo dai loan tai nha, Sua khoa cua sat nhom kính tại nhà, thay o khoa cua sat, nhom kinh tai nha, sua khoa tai nha, thay khoa tai nha. Sua khoa tai nha quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, go vap, tan binh, phu nhuan, thu duc, binh thanh, binh tan, tan phu tphcm – thay khoa cua sat, cua nhom kinh tai nha quan go vap, thu duc, binh thanh, phu nhuan, tan binh, tan phu, binh tan, quan 1, 2, 3, 4, , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. tphcm

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Sửa Chữa Khóa Cửa Nhôm Cửa Sắt Tại Nhà TPHCM

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?