Sự tích con Rồng lai Pikachu ở Hải Phòng, mong mọi người cảm thông với phận đời đáng thương của em ý

Đâu ai muốn sinh ra làm người, à làm rồng xấu xí bao giờ. Chẳng qua do rồng cha cao to, đẹp giai soái ca lại vướng lưới tình của Pikachu béo tròn ục ích mới ra thế hệ F1 xấu đau xấu đớn, xấu tàn phá mọi quy luật, xấu vượt trình tự thời gian như thế. Dẫu thế nào thì rồng ta cũng cố gắng cải thiện dung nhan lắm rồi, mong mọi người cũng hiểu mà rộng lòng thương xót.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/09/15873028_1779593292066895_46408292740217_2nn210c115d40.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/09/15894705_1779593282066896_89090898450714_2nn210geblq58.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/09/15873391_1779593302066894_76606509888029_2nn210k1oigqs.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/09/15940876_1779593518733539_65140167153918_2nn2115r051s1.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/09/15940662_1779593532066871_28654415550051_2nn211ca9b5o0.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/09/15941079_1779593548733536_82410053454753_2nn211jcd6r9l.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/09/15940580_1779593725400185_57778315160277_2nn211qgnq30t.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/09/15941501_1779593748733516_26199942587342_2nn21281iqs2i.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/09/15895407_1779593765400181_56888531403040_2nn212ffrl67f.jpg


Nguồn: Nguyễn Thị Minh Châu
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?