SỰ THẬT VỀ SỰ HƠN NHAU

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/11/13346811_1718162418425858_26553200507422_2mqan34ia1kcp.jpg
Bình luận
-
entirely sensible right !

- Trả lời -

- 11/07/2016

Bây giờ mới hiểu vì sao Hà Hồ được gọi là người đẹp ... gớm ! vãi cả kim cương ...

- Trả lời -

- 11/07/2016

Thêm chuyện nữa, anh nào có tánh lăng nhăng lít nhít, ở bển sẽ được tung hô rằng "Stud" ... Trong khi nếu cô em kia cũng cùng chung sở thích, thiên hạ lại xì xào là "Slut" !!! Quí vị nào nghĩ ở bên 0 có chiện kỳ thị giới tính là lầm to !!! :|

- Trả lời -

- 11/07/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?