Sự thật bằng tiến sĩ của Bí thư Nguyễn Xuân Anh: Bằng được cấp khi trường chưa được kiểm định

Bằng chưa kiểm định có khác nào bằng rởm nhỉ

Nguồn: Tuoitre.vn


California Southern University là một trường đại học trực tuyến, cung cấp các khóa học online và cả học online kết hợp học tại trường. Trong khi đó, theo quy định của Bộ GD-ĐT, riêng với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo hình thức học từ xa, sẽ chỉ được công nhận khi đảm bảo đồng thời hai điều kiện: các chương trình giáo dục từ xa để cấp văn bằng đã được cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục công nhận và được Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo hoặc liên kết đào tạo tại Việt Nam.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/22/nguyen-xuan-anh-1505870078997_2p0esbr2j3j72.jpg


Thực tế, phải đến tháng 1-2010 California Southern University mới lần đầu tiên được kiểm định chất lượng bởi tổ chức DEAC.

Trong trường hợp một cơ sở đại học tuy đã nhận được chứng chỉ chất lượng, nhưng bằng cấp và tín chỉ được trường đó cấp trước thời điểm có chứng chỉ thì được coi là không có chứng chỉ chất lượng (unaccredited degrees/credits).

Tương tự, như vậy, đối chiếu quy định chung của Bộ GD-ĐT về công nhận văn bằng, những bằng được cấp trước năm 2010 - khi Trường California Southern University chưa được kiểm định - cũng sẽ không được công nhận tại Việt Nam.

Xem đầy đủ nội dung trích dẫn

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?