Sự cố hy hữu: Trực thăng thổi bay cả dãy nhà vệ sinh

tin hay 24htin hay 24h

18/05/2016/0

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?