Solenoid valves burkert - burkert vietnam - Nhà phân phối Burkert tại việt nam

sale tmpvietnamsale tmpvietnam

09:47 - 13/03/0

Đại lý Burkert Việt Nam

Lê Huy Lâm ( Mr )

[Sales engineer]

[Cellphone]: 0915.493.164 – 0915.031.817

[Email]: sale10@tmpvietnam.com

[Zalo]: 0163.2844.226

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/03/13/7009103170_1520909211.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/03/13/7009103170_15209092111.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/03/13/7009103170_15209092112.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/03/13/7009103170_15209092113.jpg
Burkert Type 0142 PVC 2/2 Solenoid Valve for Aggressive Media
Burkert Type 0131 Plastic 2/2 Way Solenoid Valve for Aggressive Fluids
Burkert Type 0330 Plastic 2/2 Way Solenoid Valve for Aggressive Medium
Burkert Type 0121 PVC 2/2 Way Solenoid Valve for Aggressive Medium
Burkert Type 0255 Stainless Steel Solenoid Valve
Burkert Type 0255 Brass Solenoid Valve
Burkert Type 0406 Brass Solenoid Valve
Burkert Type 0407 Brass Solenoid Valve
Burkert Type 5404 Brass Solenoid Valve
Burkert Type 2400 Stainless Steel Solenoid Valve
Burkert Type 2400 Brass Solenoid Valve
Burkert Type 5282 Brass Solenoid Valve
Burkert Type 5282 Stainless Steel Solenoid Valve
Burkert Type 6011 Stainless Steel Solenoid Valve
Burkert Type 6011 Brass Solenoid Valve
Burkert Type 6013 Stainless Steel Solenoid Valve
Burkert Type 6013 Brass Solenoid Valve
Burkert Type 6027 Stainless Steel Solenoid Valve
Burkert Type 6027 Brass Solenoid Valve
Burkert Type 6213 EV Stainless Steel Solenoid Valve
Burkert Type 6213 EV Brass Solenoid Valve
Burkert Type 6240 High Temperature Solenoid Valve
Burkert Type 6281 EV Stainless Steel Solenoid Valve
Burkert Type 6281 EV Brass Solenoid Valve
Burkert Type 0290 Stainless Steel Solenoid Valve
Burkert Type 0290 Brass Solenoid Valve
Burkert Type 0131 Brass Solenoid Valve
Burkert Type 6240 Stainless Steel Solenoid Valve
Burkert Type 6240 Brass Solenoid Valve
Burkert Type 6012P Direct Mount Pilot Solenoid Valve
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?